Backgroound Image

Article about Air Factory in BALKON

[unfortunately only in Hungarian]

“A Pneuma Szöv. alkotói gyakorlata a kortárs színház és
képzőművészet határmezsgyéjén mozog, vegyes eszköztárból építkezik, és (…) a csoportot láthatóan sokkal inkább a gyakorlatban megszerezhető és továbbadható tudásformák érdeklik. A walk-in environment fogalmától – ahol a bejárás, a felfedezésre való igény valóban alap befogadói attitűd kell, hogy legyen – így jutunk el a
Léggyár szempontjából testhez álló work in environment fogalmához.”

http://balkon.art/home/print-2017/11-12-szam/