Uncategorized

Article about Air Factory in BALKON

[unfortunately only in Hungarian] “A Pneuma Szöv. alkotói gyakorlata a kortárs színház és képzőművészet határmezsgyéjén mozog, vegyes eszköztárból építkezik, és (…) a csoportot láthatóan sokkal inkább a gyakorlatban megszerezhető és továbbadható tudásformák érdeklik. A walk-in environment fogalmától – ahol a bejárás, a felfedezésre való igény valóban alap befogadói attitűd kell, hogy legyen – így jutunk el a Léggyár szempontjából testhez álló work in environment fogalmához.” Balkon 2017_11, 12 [...]